Teatar Oz

Džep

Dječji festival malih i minijaturnih scena

„Džep“ – dječji festival malih i minijaturnih scena u organizaciji „Najmanjeg kazališta na svijetu“ Teatra Oz u Brseču potiče i promovira kazališta koje njeguju male i minijaturne kazališne forme, ali i sve druge umjetnosti i umjetnike koji svoje radove „pakiraju u malo i minijaturno“. Poseban je i kao festival koji veliku pažnju pridaje i interaktivnim kreativno-edukativnim radionicama s naglaskom na kazalište i tradiciju, izložbama te književnim i glazbenim susretima u suradnji s priznatim umjetnicima i pedagozima.
Programi se se održavaju u prostoru „Najmanjeg kazališta na svijetu“ te ulicama i trgovima Brseča.
Svake godine se kreativnom timu Teatra Oz i „Džepa“ pridruži i umjetnik koji izrađuje unikatne kretivne džepove koji su zaštitni znak ove kazališne manifestacije. Džepovi se dodijeljuju svim sudionicima festivala. Ali i publika će imati mogućnost „prisvojiti sebi“ unikatni kreativni džep s pričom ili porukom:„…u moru, na zemlji, u svemiru…postoji „Najmanji teatar na svijetu“! Nosi ga sa sobom u svome džepu!“
Oživotvorenjem našeg minijaturnog teatra u malom srednjovjekovnom gradiću na „kraju“ Primorsko – goranske županije i početku našeg svijeta mašte probudili smo nove kreativne svjetove. Ono je nastavak naše višegodišnje igre s djecom i za djecu, naša vizija stvaranja i jedan od načina na koji živimo kazalište. Ovim festivalom želimo omogućiti malim i velikim posjetiteljima da kroz umjetnički uzbudljive sadržaje na trenutak zastanu u potrazi za izgubljenim vremenom i da se otvorena srca prepuste imaginaciji, da se usude sanjati i zajedno s nama uvide da male stvari i mali trenuci nisu mali.
Dođite i posjetite nas! Strpajte u džep pregršt kazališnih emocija i dobrih vibracija!

Vaši Ozovci

THE POCKET
A FAMILY FESTIVAL OF SMALL AND MINIATURE SCENES
“The Pocket” – children’s, family festival of small and miniature scenes organized by “The Smallest Theater in the World” Theater Oz in Brseč, promotes theaters that nurture small and miniature theatrical forms, but also all other artists that define their art as small and miniature. It is a festival that nourishes and supports interactive creative and educational workshops with an emphasis on theater and tradition, as well as exhibitions, literary and musical encounters in collaboration with renowned artists and pedagogues.
The programs are held on the premises of “The Smallest Theater in the World” as well as streets and squares of Brseč.
Every year, the creative team of Teater Oz and “The Pocket” welcome an artist who creates unique pockets that are the trademark of this theater event. With this festival, we want to allow small and big visitors to stop searching for lost time, to embrace exciting artistic content and open their hearts to imagination. We want them to dare to dream and together with us, realize that small things and small moments are in fact not that small.
Come and visit us! Fill your pocket with a handful of theater emotions and good vibrations!