Teatar Oz

31.07. Nedjelja 18h – “Džep” Kako je princeza postala žaba (3+)

“KAKO JE PRINCEZA POSTALA ŽABA”, Umjetnička organizacija Clou i Teatar Oz, premijerna izvedba predstave za djecu (3+), Najmanje kazalište na svijetu, Brseč.

Obavezne rezervacije:
najmanjekazalistenasvijetu.oz@gmail.com
+385 91 884 2964 (sms)
Cijena ulaznice: 30 kn


Vrati se natrag »