Teatar Oz

MaTaFun

Matulji teatar fest za djecu i mlade

2015. godine suradnjom općine Matulji i Teatra Oz pokrenut je MaTaFun – Matulji teatar fest. Cilj predlagatelja i njegovog partnera je ponuda kvalitetnih programa za djecu i mladež u vrijeme ljetnjih školskih praznika te predstavljanje njima primjerenih kazališnih ostvarenja te ugostiti umjetnike i umjetničke organizacije raznolikih umjetničkih izraza i oblika, osnažujući lokalnu umjetničku i kulturnu produkciju, te interkulturnu suradnju pridonoseći policentričnosti kulturnih dogđanja u Primorsko- goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj.

Osobitost festivala je da su sve predstave besplatne. Na taj način svakom djetetu je omogućeno da dio školskih praznika provede uživajući u vrhunskim kazališnim predstavama.

U 2016. godini ,osim redovnog, namjeravamo pokrenuti i prateći program festivala koji bi uključivao radionice za djecu, nastupe dječjih glumačkih skupina i izložbeni program.