Teatar Oz

Matafun 2017. – Festival za djecu u Matuljima (pokretači Općina Matulji i Teatar Oz)

http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/node_1585/MaTaFun-festival-Amfiteatar-u-znaku-djecjih-predstava-i-kreativnosti

Počinje Matafun: Tri dana ispunjena radionicama, predstavama i koncertima za djecu i roditelje @ Matulji


Vrati se natrag »