Teatar Oz

Neaktivne predstave

  • Kako je princeza postala žaba

    Čitala sam priču o princezi koja je poljubila žabu, a žaba se odmah pretvorila u princa. Odmah sam se počela zanimati za to kako je taj žabac postao princ i jesu li možda sve žabe zapravo začarani prinčevi? I ako jesu, postoje li i princeze koje su se u nekom trenutku pretvorile u žabu?..

  • Cirkus kumulus

    Cirkus Kumulus je inteaktivna i edukativna eko-cirkusko-glazbena predstava. Ne propustite dječjoj publici priuštiti iskustvo u kojem glazbenik, profesionalni mimičar i plesna umjetnica u vrtlogu priče kroz vlastiti umjetnički izraz dopiru do srca mališana.